logo-eco-propulsion.png


van fossiel naar duurzaam

Elektrische en hybride voortstuwing voor schepen

 

Van fossiele brandstoffen
naar duurzame energie:

‘elektrische en hybride
voorstuwing voor schepen'

 

 

ECO-PROPULSION biedt complete systemen voor elektrisch varen

Onze systemen zijn volledig elektrisch, parallel hybride of serial hybride op basis van TEMA permanent magneet motoren van 10 kW tot 1000 kW. De motoren zijn speciaal ontwikkeld en gefabriceerd voor maritiem gebruik en kunnen ingezet worden in de plezier- en beroepsvaart.

Een permanent magneet motor van ECO-PROPULSION is een professionele, betrouwbare en duurzame keuze, waarmee brandstof wordt bespaard en het milieu wordt ontzien.

 

Contact

+31 227 54 02 94
info@eco-propulsion.com