logo-eco-propulsion.png


van fossiel naar duurzaam

Elektrische en hybride voortstuwing voor schepen

 

Permanent magneet motoren

De betrouwbare en efficiënte krachtbron

De professionele oplossing voor elektrische voorstuwing van schepen

Permanent Magneet motoren, toegepast als krachtbron bij elektrische voortstuwingen zijn compact en bieden in vergelijking met conventionele aandrijflijnen door het lagere gewicht en kleinere volume de mogelijkheid om te profiteren van een flexibeler, modulair, efficiënt en lichtgewicht voortstuwingssysteem.

Beroepsvaart

Voor de beroepsvaart maakt de toepassing van PM-motoren een optimaal gebruik van de voortstuwingsinstallatie mogelijk bij verschillende operationele condities.

Belangrijke voordelen daarvan zijn o.a.:

 1. Reductie brandstofgebruik
 2. Minder slijtage en onderhoud
 3. Lagere uitstoot van schadelijke stoffen

Pleziervaart

Door de efficiënte werking van de PM-motor (d.w.z. de relatie tussen de ingaande benodigde elektrische energie en geleverde mechanische energie aan de as) over het gehele toerenbereik hoeft relatief minder energie te worden opgewekt of opgeslagen. Hieronder wordt nader uitgelegd wat de PM-motor kan bijdragen aan een comfortabele en ontspannen (plezier)vaart.

Enkele voordelen voor (plezier)vaartuigen:

 1. Geruisloos varen
 2. Geen koelwater problemen (tot ± 60 kW)
 3. Geen uitstoot van roet en milieuverontreinigende gassen
 4. Geen stank van brandstof of uitlaatgassen
 5. Ontsluiting van beschermde natuurgebieden

Enkele voordelen van Permanent Magneet motoren (en generatoren):

 • Grotere vermogensdichtheid dan vergelijkbare inductie machines, compacter, lichter en kleinere afmetingen, waardoor gewichtsbesparing en minder ruimteverlies.
 • Hoge betrouwbaarheid, bewezen onder extreme omstandigheden in industriële toepassingen.
 • Lange levensduur en ongevoelig voor storingen.
 • Weinig tot geen onderhoud, omdat geen sleepringen, koolborstels of collectors worden toegepast, zoals bij andere synchrone machines.
 • Hoog rendement over het gehele toerental en koppelbereik, waardoor het verlies (af te voeren warmte) tot een minimum wordt beperkt.
 • Bij directe voortstuwingsystemen is geen reductiekast nodig, waardoor 2,5 tot 3 % rendementsverlies wordt voorkomen.


PM-motor versus Inductiemotor:

De inductiemotor is al sinds het einde van de 19e eeuw het werkpaard van de industrie door zijn robuustheid, bedrijfszekerheid en eenvoudige werking. Soft starters verlagen de aanloopstroom. Frequentieregelaars maken procesoptimalisatie en energiebesparing mogelijk. Een groot nadeel van de inductiemotor is dat door de rotor-stromen veel warmteverlies wordt opgewekt. Warmte is energieverlies. Een deel van de benodigde energie wordt ook gebruikt om de rotor te magnetiseren. Een laag rendement (tussen de 80% en 85%) is hiervan het resultaat en dit energieverlies moet in de vorm van warmte worden afgevoerd.

De Permanent Magneet motor (PM-Motor) is uitgevoerd met permanent magneten. De motor kan vele malen kleiner worden uitgevoerd en is daardoor ook lichter dan de inductiemotor. Omdat in de rotor geen warmte wordt opgewekt en er voor het magnetiseren geen bekrachtigingsstroom nodig is, vindt er nauwelijks energieverlies plaats. Het rendement van de PM-Motor(tussen de 93% en 98%) is dus hoger dan bij de Inductiemotor. De aanschafkosten zijn echter ook hoger.

Toepassing van PM-Motoren:

Verdere ontwikkeling, betere productietechnieken en nieuwe materialen voor permanent magneten maken het mogelijk om een breed scala van PM motoren aan te bieden voor bijna elke industriële toepassing.

Door de hogere rendementen en verschillende rotor ontwerpen worden PM motoren in toenemende mate gespecificeerd bij projecten in de micro elektronica, robotica, industriële automatisering, zware industrie, militaire en maritieme toepassingen. Kortom, voor bijna elke toepassing, waarbij tot nu toe van inductiemotoren gebruik wordt gemaakt. Ook bij moderne windturbines worden PM-motoren toegepast.

PM-Motoren samenvattend:

 • Variabel toerental
 • Hoog rendement over groot toerenbereik
 • Constant en hoog koppel.
 • Geringe warmteverliezen
 • Kleinere afmetingen en minder gewicht
 • Lagere bedrijfskosten
 • Weinig tot geen onderhoud
 • Lange levensduur
 • Laag geluidsniveau
 • Hogere aanschafkosten
 • Flexibele ontwerpmogelijkheden

Lees verder over onze motoren:

 1. SPM
 2. LMPR
 3. MWB 400

Lees ook: 'Bringing science to industry'