logo-eco-propulsion.png


van fossiel naar duurzaam

Elektrische en hybride voortstuwing voor schepen

 

ELEKTRISCHE VOORTSTUWING

Economisch en eco-logisch

 

SERIAL hYBRIDE

Serial hybride is te vergelijken met dieselelektrische voortstuwing. De schroef wordt aangedreven door een elektromotor. De voeding van de E-motor is afkomstig van een diesel gedreven generator. Voortstuwing en energieopwekking zijn volledig gescheiden.

B3-en-B3b.pngVariable speed generator/DC busbar
Tegenwoordig kan een variabele-speed generator (is efficiënter) i.p.v. een generator met vast toerental (frequentie) worden gebruikt. De componenten worden d.m.v. een DC (direct current) common busbar (hoofdrail) elektrisch gekoppeld.

Het systeem kan met batterijen worden gebufferd.

Piek en dal
Zowel de generator als de in de batterijen opgeslagen energie worden beide gebruikt om een tijdelijke piekbelasting op te vangen. Hierdoor kan een kleinere generator worden toegepast, die dan bij gemiddeld gebruik beter wordt belast.

Bij een kleine vermogensvraag kan worden volstaan met voeding vanuit de batterijen, zonder gebruik van de generator.

Toekomstige ontwikkelingen
Verdere ontwikkeling van brandstofcellen, LNG of waterstof aangedreven generatoren en een sterk verbeterde batterij-technologie zullen een verschuiving laten zien in de opwekking en opslag van energie aan boord.

Een Serial Hybride installatie is flexibel aan te passen aan deze transitie van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van energie.